Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna

Siedziba - Płock, ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

Adres do doręczeń i Biuro Zarządu

ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock

Sekretariat Zarządu Spółki - pokój nr A_32, Budynek Centrum Usług Korporacyjnych

tel.: /024/ 364-03-50, fax: /024/ 364-03-52

poczta internetowa:

sekretariat@pppt.pl

Strona internetowa:

www.pppt.pl

Kapitał zakładowy 63.917.960,00 zł
- Liczba akcji 6.391.796
- Wartość akcji 10 zł

Akcjonariusze Spółki - Struktura udziałów:

- Miasto Płock
% struktura udziału z kapitale zakładowym: 50 %

- PKN ORLEN S.A

% struktura udziału w kapitale zakładowym: 50 %

Skład Zarządu Spółki:
Pani Joanna Olejnik - Prezes Zarządu

Pani Joanna Będkowska - Wiceprezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Adam Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Artur Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agata Śmiechowska-Więczkowska - Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Waldemar Kierczak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Dyśkiewicz- Członek Rady Nadzorczej

 

Centrum Administracyjne PPP-T S.A. - Płock, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 04 października 2004, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.
  • Nadzór nad treścią: Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.
  • Ilość wyświetleń: 2 709 996
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji