Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego S.A., Ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock

 

Imię i nazwisko:         Beata Bronkau – Rurka

 

e-mail:                        beata.rurka@pppt.pl   

 

telefon:                       (024) 364-03-55

 

fax:                             (024) 364-03-52